Een slapend dienstverband?

Wat is een slapend dienstverband?

Voor de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), konden werkgevers met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding. Deze kosteloze eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid is sinds de WWZ niet meer mogelijk. Werknemers hebben nu een wettelijk recht op de transitievergoeding, ook wanneer zij langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Dit is alleen anders indien er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer of wanneer de werknemer zelf de beëindiging initieert zonder dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid en dus ook de transitievergoeding, zijn steeds meer werkgevers geneigd om langdurig zieke werknemers in dienst te houden. Door de werknemer niet te ontslaan blijft de arbeidsovereenkomst in stand en hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd. De werknemer werkt niet meer, maar het contract blijft in stand. De werkgever betaalt geen loon: de loondoorbetalingsverplichting stopt immers in principe na twee jaar.

Een slapend dienstverband: onfatsoenlijk, onrechtmatig of gewoon toegestaan?
Minister Asscher meent dat het onbetaald in dienst houden van een werknemer teneinde de transitievergoeding te omzeilen getuigt van onfatsoenlijk werkgeverschap. Verschillende rechters hebben zich inmiddels over dit onderwerp uitgelaten. Uit deze uitspraken blijkt het volgende:
• De keuze voor zo’n slapend dienstverband niet onrechtmatig is (gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 27 juli 2016)
• Er bestaat geen verplichting voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook niet als het gaat om een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer (Kantonrechter Gouda, 21 oktober 2015 en Kantonrechter Rotterdam, 6 november 2015)
• Het voorgaande geldt ook als de reden voor het in stand laten van de arbeidsovereenkomst is gelegen in het niet willen betalen van de transitievergoeding (Kantonrechter Rotterdam, 6 november 2015)
• De werkgever die de arbeidsovereenkomst enkel in stand houdt vanwege het niet willen betalen van de transitievergoeding handelt weliswaar onfatsoenlijk, maar dit betekent nog niet dat dit ook is te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten op grond waarvan de werknemer bij een ontbindingsverzoek recht zou hebben op de transitievergoeding en een billijke vergoeding (Kantonrechter Almere, 2 december 2015)

Gevolgen van een slapend dienstverband
Het dienstverband slapend houden, betekent dat de werknemer gewoon in dienst blijft. De werkgever is gehouden om de werknemer voor zover mogelijk passende arbeid aan te bieden.
Verricht de werknemer passende arbeid, dan kan dat worden aangemerkt als nieuw bedongen arbeid. Dat kan ertoe leiden dat als de werknemer opnieuw ziek wordt, de werkgever opnieuw twee jaar loon moet doorbetalen.

Daarnaast bouwt de zieke werknemer een hogere transitievergoeding op, wanneer de werkgever het dienstverband in stand houdt. Als de werkgever uiteindelijk alsnog van de werknemer af wil, zal hij een hogere transitievergoeding moeten betalen.

Wat is verstandig?
Het is dus voor zowel de werkgever als de werknemer de vraag of het verstandig is om een dienstverband slapende te houden. Neem voor meer informatie of advies contact op met mr. Mauritz.

Summary
Een slapend dienstverband?
Article Name
Een slapend dienstverband?
Description
Voor de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), konden werkgevers met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding.
Author
Publisher Name
Mauritz Advocatuur
Publisher Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *