De gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor het arbeidsrecht: Vertrouwen in de toekomst?

De langste formatie in de geschiedenis is een feit, maar er is resultaat. Na 200 dagen presenteerde Rutte III haar nieuwe regeerakkoord. De belangrijkste gevolgen voor het arbeidsrecht op een rij..

 

  • Het kabinet introduceert een cumulatiegrond in het ontslagrecht. Als afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis bieden voor ontslag, maar er bij meerdere gronden wel reden is voor ontslag, kan de rechter – anders dan nu het geval was – een afweging maken of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter kan dan wel een extra vergoeding daartegenover stellen van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • Het kabinet wil meer ‘balans’ in de transitievergoeding. De transitievergoeding geldt nu alleen voor werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn, maar straks geldt deze vergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, op dezelfde manier berekend (een derde maandsalaris voor elk jaar dienstverband). Het kabinet handhaaft de overgangsregeling voor 50-plussers.
  • Er komst een compensatie voor werkgevers indien zij een transitievergoeding verschuldigd zijn in verband met ontslag voor een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is geen transitievergoeding verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is. Tevens worden de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers ruimer en daarmee eenvoudiger. Ook voor de situatie waarin een werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte, zal het kabinet met voorstellen komen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren. Hiervoor wordt 100 miljoen euro gereserveerd.
  • De termijn waarna tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.
  • Mogelijkheden voor het verlengen van de proeftijd.
  • De mogelijkheid voor een tijdelijk contract voor tijdelijk werk (in overleg met sociale partners).
  • Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  • Verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte. Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.
  • De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gaat definitief niet door en wordt vervangen door een wet die wel zekerheid biedt en gelijktijdig schijnzelfstandigheid aanpakt.
  • Uitbreiding van het kraamverlof voor partners naar vijf dagen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *