Dilemma’s

‘ONDERNEMEN KAN NIET ZONDER VEERKRACHT’

Voor de lezers die mij (nog) niet kennen, stel ik me graag even voor. Mijn naam is Hanneke Mauritz en ik werk als advocaat. Inmiddels alweer 12,5 jaar. Ik realiseer me net dat ik dit jubileum ongemerkt aan mij voorbij heb laten gaan. Nu hadden we ook wel iets anders aan ons hoofd de afgelopen maanden.

De coronacrisis bracht arbeidsrechtelijke dilemma’s met zich mee. Zo vroegen werkgevers zich af hoe het zat met geplande vakanties die niet door zouden gaan, of er werd gevraagd of er een loonoffer van werknemers gevergd kan worden om zo een faillissement te voorkomen. Ook de steunmaatregelen van de overheid waren aanleiding voor veel vragen.

De coronacrisis zorgt ook voor razendsnelle ontwikkelingen en gouden kansen voor ondernemers. De wetgever bleef niet achter met het ontwikkelen van nieuwe wetgeving, maar ik moet bekennen dat ik opgelucht ademhaalde toen bekend werd dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (de coronaspoedwet) die aanvankelijk per 1 juli 2020 van kracht zou zijn geworden, werd uitgesteld – en hopelijk leidt uitstel in dit geval tot afstel.

Ik heb mij de laatste jaren al vaker verbaasd over nieuwe wetgeving, met name in het arbeidsrecht. Zo zorgde wetgeving die werd gepresenteerd onder het motto “meer flexibiliteit” juist voor een inperking van flexibiliteit. En ook nu: hoeveel werkgevers die steun hebben aangevraagd via de NOW-regeling – en dus werd gevraagd flexwerkers door te betalen en het contract niet te beëindigen – zouden zich gerealiseerd hebben dat nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 bepaalt dat werkgevers aan oproepkrachten na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden? Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je (wellicht jaren later) wordt geconfronteerd met een loonvordering over die arbeidsomvang, ongeacht of de betreffende werknemer die uren heeft gewerkt. Bovendien zal een langer dienstverband resulteren in een hogere transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever.

Ik zeg hiermee niet dat alle contracten van flexwerkers beëindigd moeten worden. Zeker niet. Maar er moet een weloverwogen keuze gemaakt kunnen worden. In mijn praktijk merk ik dat klanten door de bomen het bos niet meer zien. Logisch ook, als je bedenkt dat wetgeving op het gebied van arbeidsrecht in een paar jaar tijd meermalen werd gewijzigd, en zelfs weer werd “terug gewijzigd”.

Gelukkig kunnen we inmiddels weer door. Niet al wat de klok slaat is corona. Sinds 2019 krijgen partners na de komst van een baby maximaal vijf dagen betaald verlof. Vanaf 1 juli 2020 hebben partners na de bevalling recht op vijf weken extra verlof, zo regelt de wet met de toch wel erg toepasselijke naam “Wieg” (Wet invoering extra geboorteverlof). Dit keer niet op kosten van de werkgever, maar wel met gevolgen voor de personeelsplanning.

Uitdagingen dus. Ondernemen kan niet zonder veerkracht. Doorgaan waar anderen stoppen. Risico’s nemen waar anderen opgeven. Dat brengt mij bij het thema van dit nummer: “Helden”. Dat zijn dus de ondernemers. Helden die nooit de moed verliezen. Jammer dus van die misgelopen jubileumborrel, maar wat in het vat zit, verzuurt niet! ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *