Een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband?

Wat is een slapend dienstverband? Voor de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), konden werkgevers met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding. Deze kosteloze eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid is sinds de WWZ niet meer mogelijk. […]