Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht betreft niet alleen de koop en verkoop van onroerend goed, maar ook andere rechtsgebieden met betrekking tot onroerend goed. U kunt hierbij denken aan het recht van hypotheek, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. Bovendien kan het voorkomen dat het koopcontract in orde is, maar dat er na de levering van het onroerende goed gebreken ontdekt worden. In hoeverre is de verkoper dan aansprakelijk voor deze verborgen gebreken? Of is de makelaar hiervoor aansprakelijk? En hoe zit het met een geschil met de aannemer?

Het vastgoedrecht gaat dan ook verder dan alleen het beoordelen van het koopcontract.  Mr. Mauritz kan u adviseren met betrekking tot deze onderwerpen.