Incasso

Openstaande facturen?

Niet-betaalde facturen: voor veel ondernemers een zorg. Incasso van deze onbetaalde rekeningen is van groot belang. Doordat een incasso-advocaat meer mogelijkheden heeft dan een incassobureau of een deurwaarder, heeft een incassotraject bij Mauritz advocatuur  in Woerden een grote kans van slagen. Bovendien biedt Mauritz advocatuur een incassotraject (buiten rechte) op basis van no cure no pay, mits uw vordering onbetwist is. Dit betekent dat u niets hoeft te betalen, indien uw vordering niet wordt geïncasseerd. Indien de vordering wordt betwist en/of er is een gerechtelijke procedure nodig, dan kan Mauritz Advocatuur in Woerden u eveneens bijstaan.  In dat geval kan in de meeste gevallen een vaste prijs worden afgesproken.

Hoe werkt het?

Het voortraject

Uw debiteur wordt aangeschreven door een advocaat zonder verdere incassokosten, en wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen het openstaande bedrag te betalen. Dit betreft de zgn. ’14-dagen-brief’.

Het buitengerechtelijk incassotraject

De debiteur wordt door een incasso-advocaat in gebreke gesteld, waarbij de hoofdsom wordt verhoogd met de rente en de wettelijke incassokosten volgens de WIK (Wet Incasso Kosten). Indien er na drie brieven geen reactie volgt, zal er telefonisch contact worden opgenomen. Eventueel kan er een betalingsregeling worden getroffen.

Dit traject wordt u aangeboden op basis van no cure no pay. Indien de debiteur niets betaalt, dan bent u geen advocaatkosten verschuldigd. U bent in dat geval alleen  dossierkosten en eventuele verschotten (kosten van derden) verschuldigd. Bij verhaal van uw vordering ontvangt u zowel de hoofdsom als de verschuldigde rente en zijn de incassokosten voor ons.

Gerechtelijke fase

Als de debiteur – ook na aanmaningen – niet tot betaling overgaat, zal een gerechtelijke procedure moeten worden gestart. Indien de zaak niet gecompliceerd is en de vordering voor toewijzing gereed ligt, dan kan dit een incasso kort geding zijn. Het voordeel hiervan is dat u op korte termijn een uitspraak van de rechter heeft. Anders is een ‘gewone’ procedure bij de rechtbank, de bodemprocedure, de aangewezen weg.

In sommige gevallen is het starten van een procedure niet nodig, maar is het uitoefenen van meer druk voldoende om de debiteur tot betaling te dwingen. Zo kan er conservatoir beslag worden gelegd op bijvoorbeeld het banksaldo of de woning. Het beslag kan dan worden gebruikt als pressiemiddel. Indien de debiteur niet aan de betaling voldoet, moet alsnog een procedure worden gestart. In dat geval kunt u zich – nadat de rechter een vonnis heeft gewezen waarin uw vordering wordt toegewezen – op het beslag genomen goed verhalen.

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van het faillissement van de debiteur. Ook het aanvragen van een faillissement wordt vaak gebruikt als pressiemiddel om een debiteur tot betaling te dwingen. De gevolgen van een faillissement zijn voor debiteur immers ingrijpend. Indien er sprake is van betalingsonwil van de debiteur, kan een faillissementsaanvraag een effectief incassomiddel zijn.

Indien de debiteur na een gerechtelijke procedure nog niet tot betaling overgaat, zal het vonnis worden geëxecuteerd. Het vonnis zal dan worden betekend en de mogelijkheden voor verhaal worden onderzocht. Zo kan er beslag worden gelegd op inkomen, banksaldo, woning of andere zaken.

Wat kost het?

Mauritz advocatuur biedt een buitengerechtelijk incassotraject op basis van no cure no pay. Voor een gerechtelijk traject gelden speciale tarieven. U vindt deze tarieven en de voorwaarden voor het no-cure-no-paytraject in het kostenoverzicht.

Uw voordelen:

  • Incasso zonder kosten: ‘no cure no pay’
  • U ontvangt de hoofdsom en de rente
  • Behandeling door advocaat