Civiel recht

Het civiel recht is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende rechtsgebieden. Het verbintenissenrecht is een belangrijk onderdeel van het civiele recht. Immers, indien partijen zaken met elkaar doen worden er afspraken gemaakt. Het is van groot belang om deze  afspraken op een juridische juiste wijze vast te leggen in een overeenkomst.

Voor het opstellen van deze overeenkomst is de bijstand van een deskundig advocaat dan ook noodzakelijk. En wat te doen als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt? Nakoming vorderen of de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie?

Niet alleen voor deze vragen maar ook voor kwesties met betrekking tot algemene voorwaarden, onrechtmatige daad, aansprakelijkheidsrecht etc. kunt u bij Mauritz Advocatuur terecht.