Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu in beweging en vraagt dan ook om een actuele kennis van zaken. Mauritz Advocatuur in Woerden biedt u deze kennis en is op de hoogte van alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Omdat mr. Mauritz als advocaat zowel werkgevers als werknemers bijstaat, is zij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies en de meest efficiënte oplossingen aan te dragen.

Zowel voor u als werknemer of als werkgever kan juridische bijstand van een advocaat het verschil maken in het succes van uw zaak.

Mr. Mauritz heeft ruime ervaring op o.a. het gebied van:

 • de Arbeidsovereenkomst
  U kunt terecht voor advies over de inhoud van de arbeidsovereenkomst of voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Tevens kunt u laten controleren of uw arbeidsovereenkomst(en) nog actueel (WWZ-proof) is / zijn. Ook voor advies over de wijziging van een arbeidsovereenkomst kunt u bij mr. Mauritz terecht.
 • Ontslag
  Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging van werkgever of werknemer, of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Voor welke optie wordt gekozen, hangt af van een groot aantal factoren. Bovendien moeten er formaliteiten in acht genomen worden, zoals de opzegtermijn.
 • Ontslagvergoeding
  Sinds 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding conform de kantonrechtersformule vervangen door een transitievergoeding. De transitievergoeding is verschuldigd bij onvrijwillige beëindiging van een dienstverband dat ten minste 24 maanden heeft geduurd, tenzij de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De vergoeding bestaat uit een zesde maandsalaris per half dienstjaar bij een dienstverband tot tien jaar (ofwel een derde maandsalaris per dienstjaar). Vanaf een dienstverband van 10 jaar krijgt de werknemer een kwart maandsalaris (ofwel een half maandsalaris per dienstjaar).
  De mogelijkheid om te onderhandelen over een ‘gouden handdruk’ blijft echter bestaan!
 • Vaststellingsovereenkomst
  Indien de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd met wederzijds goedvinden, dan wordt er in de regel een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Als werkgever kunt u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen, als werknemer kunt u advies inwinnen over de aangeboden vaststellingsovereenkomst.
 • Concurrentie (en relatie-) beding
  Met een concurrentiebeding wordt de werknemer beperkt om na het einde van zijn dienstbetrekking bij de concurrent werkzaam te zijn. Wat zijn de voorwaarden voor een geldig concurrentiebeding en welke juridische acties kan de werkgever, respectievelijk de werknemer op grond van een concurrentiebeding ondernemen?
 • Arbeidsongeschiktheid, verzuim en reïntegratie
  Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid en verzuim? En welke reïntegratieverplichtingen zijn er?
  Met ingang van 1 april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet is bedoeld om de werkgever en de werknemer sneller te laten ingrijpen in het eerste jaar dat de werknemer ziek is. Zowel de werkgever als de werknemer hebben de verplichting om zich in te spannen en om mee te werken aan re-integratie (terugkeer) in het arbeidsproces. Indien werkgever en werknemer niet aan deze verplichtingen voldoen, kan dit voor beiden verregaande consequenties hebben.
  Door zowel kennis op het gebied van arbeidsrecht als arbeidsongeschiktheid, kan mr. Mauritz u als advocaat goed adviseren in alle verzuimvraagstukken.